6 Aralık 2010 Pazartesi

Vilnius Pedagogical University (VPU)

Vilnius Pedagoji Üniversitesi'nin kuruluşu, Litvanya'daki ilk yüksek öğretmen okulu olan Ulusal Pedagoji Enstitüsü'nün 1935'te Klaipeda'da kurulmasına dayanır. Enstitü'nün amacı ilkokul öğretmeni yetiştirip eğitim bilimlerinin ülkeye yayılmasını sağlamaktı. Kuruluşundan bu yana geride kalan 75 yılda, Enstitü'nün statüsünde ve coğrafyasında sayısız değişiklik oldu. 1939 yılında, Klaipeda'nın Nazi işgaline uğramasıyla, Enstitü önce Penevezys'e ve yine aynı yılın sonbaharında Vilnius'a taşındı. 1940'daki Sovyet işgalinin ardından öğretim de Sovyet rejimine paralel olarak değişmiş, zorunlu eğitimin ardından da mezun sayısı giderek artmıştır. Litvanya'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından okulun statüsü de Haziran 1992'de değişmiş ve üniversite halini almıştır.Şu anda üniversitede 11,000 öğrenci eğitim görmekte olup, 550 akademisyen vardır.

Fizik ve Teknoloji, Doğa Bilimleri, Tarih, Litvan Dili, Matematik ve Bilgi Teknolojileri, Pedagoji ve Psikoloji, Dil Bilimleri, Sosyal Bilimler, Spor ve Sağlık Eğitimi olmak üzere 9 fakülte; Sosyal İletişim, Kültür ve Sanat Eğitimi ve Profesyonel Yeterlilik Gelişimi olmak üzere 3 enstitü bulunmaktadır. Ayrıca, üniversite bünyesinde Filoloji Fakültesi'ne bağlı olarak 2001 yılında açılmış olan bir de Türk Dil ve Kültür Merkezi mevcuttur. Tam zamanlı eğitimden ziyade, arzu eden öğrencilere seçmeli olarak Türkçe dersleri verilir. Merkez, Balturka (cemaatin Litvanya'daki derneği) ile koordineli çalışır. Vilnius Üniversitesi'ndeki Türkçe Bölümü buraya nazaran oldukça bağımsızdır.
Okul, Neris'in yanında yer almaktadır. (Yani Vilnius'un ortasından geçen nehrin yanında). 101 odalı bir misafirhanesi olup, herkese hizmet vermektedir. Turistik amaçla gidenler de uygun fiyata burada kalabilirler. Tüm bunların dışında okulun hatun popülasyonu Türkiye'deki eğitim fakültelerini aratmaz. Merak eden varsa...

Hiç yorum yok: